Showroom IMA Trung Hoà

Địa chỉ: 144 Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

Gần ngã tư Trung Hoà - Trần Kim Xuyến - Vũ Phạm Hàm.
Đỗ xe ô tô trước cửa
Thời gian mở cửa: 9:00 - 19:00
Điện thoại: 024 3933 0111
Hotline: 090 3443 0111
email: sofadep@gmail.com

Chỉ đường Google Maps
Sofa bộ Famigo da carson màu xám nhạt

48.600.000

46.170.000( -5% )
Đặt hàng
Đặt hàng
Sofa bộ Napoli da carson màu xanh dương
30.030.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa bộ Bella da carson màu xám đậm

35.160.000

33.402.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa bộ Verona da carson màu da bò

62.400.000

59.280.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa bộ Royal da carson màu nâu

60.630.000

57.598.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa bộ Trio da công nghiệp màu xanh dương

55.230.000

52.468.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa bộ Famigo da công nghiệp màu nâu

24.120.000

22.914.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa bộ Casa da carson màu xám nhạt
52.080.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa bộ Rimini da carson màu xanh dương
57.400.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa bộ Royal da carson màu xám đậm
60.560.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Milano da carson màu vàng

39.200.000

37.240.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Casablanca da carson màu xanh lá

40.600.000

38.570.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Doric da thật màu đen

77.400.000

58.050.000( -25% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Bologna da carson màu xanh dương

47.460.000

45.087.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Bella da carson màu xám đậm

24.240.000

23.028.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Doric da carson màu xanh lá

39.150.000

37.192.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Famigo da carson màu xám nhạt

24.480.000

23.256.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Famigo da carson màu xám nhạt

20.880.000

19.836.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Bologna da carson màu xanh dương

39.200.000

37.240.000( -5% )
Đặt hàng
Đặt hàng
Sofa băng Jamil da carson màu da bò
31.720.000
Có hàng
Đặt hàng
Sofa băng Napoli da carson màu xanh dương

26.520.000

25.194.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Royal da carson màu nâu

39.750.000

37.762.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Trio da công nghiệp màu xanh dương

41.020.000

38.969.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Rome da thật màu xanh lá
84.240.000
Đặt hàng
Đặt hàng
Sofa băng Floren da carson màu xanh lá

38.500.000

36.575.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Jamil da carson màu da bò

26.520.000

25.194.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Bella da carson màu xanh dương
29.040.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Floren da thật màu da bò

49.950.000

47.452.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Rome da thật màu nâu

70.800.000

67.260.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Verona da carson màu nâu

33.750.000

32.062.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Verona da carson màu da bò

39.750.000

37.762.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Metro vải màu nâu

35.700.000

33.915.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Famigo da công nghiệp màu xám đậm

20.880.000

19.836.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Bellport da carson màu nâu

26.780.000

20.085.000( -25% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Fenix da carson màu nâu

26.520.000

19.890.000( -25% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Helio da công nghiệp màu đen

23.202.400

17.401.800( -25% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Napoli vải màu xanh dương

22.540.000

21.413.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Floren da carson màu xanh dương

28.700.000

24.395.000( -15% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Trio da carson màu nâu

29.820.000

26.838.000( -10% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Terni da carson màu đen
32.240.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Casa da carson màu xám nhạt
37.240.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Torino da carson màu vàng

28.000.000

26.600.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Rimini da carson màu xanh dương
32.200.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Royal da carson màu xám đậm
39.750.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Lumio da thật màu đen

84.420.000

80.199.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Famigo da carson màu xanh dương

20.810.000

19.769.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Famigo da công nghiệp màu nâu
29.280.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Rome da thật màu xám đậm
84.240.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Trio da công nghiệp màu da bò
41.020.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Como da carson màu da bò
31.980.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Casablanca vải màu xanh lá
28.560.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Jamil da carson màu đen
31.720.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Torino vải màu xanh dương
23.800.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng White da carson màu xám đậm
28.600.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Casablanca da carson màu xanh lá
0
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Libero da thật màu đen
79.440.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Mô-đun ngăn kéo Libero da thật màu da bò
19.320.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa băng Libero da thật màu đen
98.760.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Jamil da thật màu kem sáng

77.380.000

65.773.000( -15% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L White da carson màu xám nhạt

55.900.000

53.105.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Libero da carson màu đen

64.950.000

61.702.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Royal da công nghiệp màu kem sáng

97.890.000

92.995.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Lumio da carson màu xám đậm

66.080.000

62.776.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Libero da carson màu xám đậm

88.050.000

83.647.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Royal da carson màu cam
58.500.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L White da carson màu xám đậm
55.900.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Trio da carson màu xám nhạt
57.820.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Libero độc bản

300.000.000

180.000.000( -40% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Libero da carson màu đen ánh rêu

88.050.000

83.647.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Lumio da carson màu đen ánh rêu
62.776.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Libero da carson màu da bò
88.050.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L White da carson màu xám đậm
55.900.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa góc L Royal da công nghiệp màu da bò
51.000.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa đơn Bella da carson màu xám đậm

10.920.000

10.374.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa đơn Royal da carson màu nâu

15.750.000

14.962.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa đơn Trio da carson màu xanh dương

14.210.000

13.499.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa đơn Verona da carson màu da bò

17.250.000

16.387.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa đơn Napoli da thật màu đen
18.620.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa đơn Casa da carson màu xám nhạt
14.840.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa đơn Torino da carson màu vàng

13.020.000

12.369.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa đơn Rimini da carson màu xanh dương-clone-456

12.600.000

11.970.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa đơn Royal da carson màu xám đậm
15.750.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa đơn Famigo da công nghiệp màu nâu
11.880.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Sofa đơn Trio da công nghiệp màu da bò
14.210.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Napoli da carson màu xanh dương
3.510.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Royal da carson màu nâu

5.130.000

4.873.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Verona da carson màu da bò

5.400.000

5.130.000( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Famigo da công nghiệp màu nâu

3.240.000

2.754.000( -15% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Torino da carson màu vàng

4.410.000

4.189.500( -5% )
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Royal da carson màu xám đậm
5.060.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Dino da carson màu da bò
5.400.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Dino da carson màu xanh lá
5.400.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Dino da carson màu xám đậm
5.400.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Dino da carson màu xám nhạt
5.400.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Jack da công nghiệp màu xanh dương
2.570.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Jack da công nghiệp màu xám nhạt
2.570.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Ego da công nghiệp màu xám đậm
2.280.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Lino vải màu xám nhạt
3.980.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Đôn Trio da công nghiệp màu da bò
4.730.000
Có hàng
Có sẵn giao ngay
Chọn chất liệu
Tất cả chất liệu Da carson Da công nghiệp Da thật Vải
Chọn màu
Tất cả màu
Chọn khoảng giá
Tất cả khoảng giá Dưới 10 triệu đồng 10 - 30 triệu đồng 30 - 50 triệu đồng 50 - 100 triệu đồng Trên 100 triệu đồng
Chọn kích thước
Tất cả kích thước Dưới 2m 2 - 2,5 m 2,5 - 3m 3 - 4m Trên 4m
Chọn tình trạng hàng
Tất cả tình trạng Có hàng Đặt hàng