Showroom IMA Trung Hoà

Địa chỉ: 144 Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

Gần ngã tư Trung Hoà - Trần Kim Xuyến - Vũ Phạm Hàm.
Đỗ xe ô tô trước cửa
Thời gian mở cửa: 9:00 - 19:00
Điện thoại: 024 3933 0111
Hotline: 090 3443 0111
email: sofadep@gmail.com

Chỉ đường Google Maps
Sắp xếp
48.360.000₫
Còn hàng
-10%
39.420.000₫
43.800.000 ₫
Đặt hàng
-10%
40.500.000₫
45.000.000 ₫
Còn hàng
-10%
19.440.000₫
21.600.000 ₫
Còn hàng
44.280.000₫
49.200.000 ₫
Đặt hàng
-20%
16.312.000₫
20.390.000 ₫
Còn hàng
28.390.000₫
Còn hàng
-10%
24.192.000₫
26.880.000 ₫
Còn hàng
-10%
21.618.000₫
24.020.000 ₫
Còn hàng
-10%
21.168.000₫
23.520.000 ₫
Còn hàng
19.990.000₫
Đặt hàng
35.750.000₫
Đặt hàng
-15%
31.314.000₫
36.840.000 ₫
Còn hàng
-15%
10.098.000₫
11.880.000 ₫
Còn hàng
-15%
21.216.000₫
24.960.000 ₫
Còn hàng
-5%
45.229.500₫
47.610.000 ₫
Còn hàng
10.800.000₫
Còn hàng
10.800.000₫
Còn hàng
11.800.000₫
Còn hàng
27.120.000₫
Đặt hàng
78.940.000₫
Đặt hàng
35.750.000₫
Đặt hàng
28.600.000₫
Đặt hàng
-15%
18.360.000₫
21.600.000 ₫
Còn hàng
29.280.000₫
Đặt hàng
28.080.000₫
Đặt hàng
55.900.000₫
Đặt hàng
-20%
25.584.000₫
31.980.000 ₫
Còn hàng
61.360.000₫
Đặt hàng
4.390.000₫
Đặt hàng
38.090.000₫
Đặt hàng
3.980.000₫
Còn hàng
2.280.000₫
Còn hàng
2.570.000₫
Còn hàng
2.570.000₫
Còn hàng
2.430.000₫
Còn hàng
2.430.000₫
Còn hàng
2.430.000₫
Còn hàng
2.430.000₫
Còn hàng
-30%
7.623.000₫
10.890.000 ₫
Còn hàng
26.840.000₫
Đặt hàng
88.050.000₫
Đặt hàng
3.500.000₫
Còn hàng
2.500.000₫
Còn hàng
1.700.000₫
Còn hàng
4.000.000₫
Còn hàng
4.000.000₫
Còn hàng
1.800.000₫
Còn hàng
2.500.000₫
Còn hàng
4.000.000₫
Còn hàng
3.000.000₫
Còn hàng
4.000.000₫
Còn hàng
4.500.000₫
Còn hàng
4.000.000₫
Còn hàng
20.810.000₫
Đặt hàng
-40%
180.000.000₫
300.000.000 ₫
Còn hàng
15.000.000₫
Còn hàng
53.690.000₫
Đặt hàng
-40%
9.600.000₫
16.000.000 ₫
Còn hàng
16.000.000₫
Còn hàng
-10%
16.200.000₫
18.000.000 ₫
Còn hàng
15.000.000₫
Còn hàng
25.000.000₫
Còn hàng
11.000.000₫
Còn hàng
12.000.000₫
Còn hàng
23.520.000₫
Đặt hàng
-10%
17.991.000₫
19.990.000 ₫
Còn hàng
33.320.000₫
Đặt hàng
12.600.000₫
Đặt hàng
24.000.000₫
Đặt hàng
11.160.000₫
Đặt hàng
3.780.000₫
Đặt hàng
55.900.000₫
Đặt hàng
54.600.000₫
Đặt hàng
29.760.000₫
Đặt hàng
16.000.000₫
Còn hàng
20.000.000₫
Còn hàng
8.000.000₫
Còn hàng
28.700.000₫
Đặt hàng
-25%
17.401.800₫
23.202.400 ₫
Còn hàng
-25%
19.890.000₫
26.520.000 ₫
Đặt hàng
51.290.000₫
Đặt hàng
17.250.000₫
Còn hàng
9.000.000₫
Còn hàng
8.500.000₫
Còn hàng
15.000.000₫
Còn hàng
14.000.000₫
Đặt hàng
16.000.000₫
Còn hàng
-10%
17.226.000₫
19.140.000 ₫
Còn hàng
6.000.000₫
Còn hàng
6.200.000₫
Còn hàng
14.000.000₫
Còn hàng
20.000.000₫
Còn hàng
33.750.000₫
Còn hàng
35.000.000₫
Đặt hàng
13.000.000₫
Còn hàng
8.700.000₫
Còn hàng
4.500.000₫
Còn hàng
26.620.000₫
Đặt hàng
24.480.000₫
Đặt hàng
62.400.000₫
Đặt hàng
35.750.000₫
Đặt hàng
7.500.000₫
Còn hàng
8.500.000₫
Còn hàng
15.000.000₫
Còn hàng
22.000.000₫
Còn hàng
18.000.000₫
Còn hàng
25.000.000₫
Còn hàng
5.000.000₫
Còn hàng
5.000.000₫
Còn hàng
8.700.000₫
Còn hàng
28.000.000₫
Đặt hàng
15.000.000₫
Đặt hàng
15.000.000₫
Còn hàng
38.090.000₫
Đặt hàng
13.200.000₫
Đặt hàng
88.050.000₫
Đặt hàng
2.500.000₫
Đặt hàng
3.500.000₫
Đặt hàng
5.400.000₫
Đặt hàng
22.440.000₫
Đặt hàng
2.970.000₫
Đặt hàng
32.230.000₫
Đặt hàng
25.410.000₫
Đặt hàng
61.360.000₫
Đặt hàng
17.500.000₫
Còn hàng
-20%
84.336.000₫
105.420.000 ₫
Còn hàng
29.280.000₫
Đặt hàng
44.550.000₫
Đặt hàng
10.000.000₫
Còn hàng
39.200.000₫
Đặt hàng
64.950.000₫
Đặt hàng
22.220.000₫
Đặt hàng
10.010.000₫
Đặt hàng
20.000.000₫
Còn hàng
30.000.000₫
Còn hàng
27.000.000₫
Còn hàng
21.840.000₫
Đặt hàng
-10%
35.280.000₫
39.200.000 ₫
Còn hàng
Chọn chất liệu
Tất cả chất liệu Da bò mài Da bò nhân tạo Da bò tự nhiên Da carson Tất cả các loại Vải
Chọn màu
Tất cả màu
Chọn khoảng giá
Tất cả khoảng giá Dưới 10 triệu đồng 10 - 30 triệu đồng 30 - 50 triệu đồng 50 - 100 triệu đồng Trên 100 triệu đồng
Chọn kích thước
Tất cả kích thước Dưới 2m 2 - 2,5 m 2,5 - 3m 3 - 4m Trên 4m
Chọn tình trạng hàng
Tất cả tình trạng Có hàng Đặt hàng